HAGEFESTIVALEN 2021

Arrangementsinformasjon

Hagefestivalen // Torsdag
Torsdag er det fokus på de unge. Sjekk programmet som slippes snart her: www.facebook.com/hagefestivalenkurbadhagen

Hagefestivalen // Fredag
Sjekk programmet som slippes snart her: www.facebook.com/hagefestivalenkurbadhagen

Hagefestivalen // Lørdag

Sjekk programmet som slippes snart her: www.facebook.com/hagefestivalenkurbadhagen